Admob Policies: Những quy định về Quảng cáo trả thưởng. (Rewarded Ads)

Với tình hình hiện tại, dịch Covid-19 đang mang lại nhiều ảnh hưởng tiêu cực đến khá nhiều các ngành nghề trên toàn cầu và cũng không riêng gì ngành Mobile App. Tuy nhiên, bên cạnh những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến doanh số, thì quảng cáo trả thưởng đang được sử dụng nhiều và tăng giá trị vì lý do người dùng đang và sẽ dành thời gian nhiều ở nhà sử dụng smartphone của họ để chơi game. Vì vậy, hãy cùng nhau xem lại những chính sách liên quan đến Rewarded Ads để có thể bắt tay vào tối ưu doanh thu của bạn ngay lúc này.

Các chính sách về Rewarded Ads được áp dụng ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào quảng cáo có tặng thưởng được phân phát thông qua các sản phẩm quảng cáo của Google:

 • Phần thưởng từ quảng cáo có tặng thưởng chỉ được trao đổi giữa nhà xuất bản và người dùng. Google không cấp hoặc xác minh bất kỳ phần thưởng nào.
 • Nhà xuất bản không được yêu cầu người khác nhấp vào quảng cáo của mình hoặc triển khai các biện pháp đánh lừa để có được số lần nhấp. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc đề nghị trả tiền cho người dùng, hứa hẹn quyên góp tiền cho các bên thứ ba để yêu cầu họ xem quảng cáo hoặc thực hiện tìm kiếm hoặc việc đăng tải những hình ảnh gây hiểu nhầm bên cạnh các quảng cáo riêng lẻ.
 • Nhà xuất bản không được khuyến khích người dùng tương tác với quảng cáo có tặng thưởng bằng cách sử dụng các cụm từ trực tiếp thể hiện rằng việc tương tác với quảng cáo sẽ trợ giúp cho nhà xuất bản, chẳng hạn như cụm từ “hỗ trợ chúng tôi” hoặc các cách diễn đạt tương tự.
 • Nhà xuất bản không được phép đặt quảng cáo có tặng thưởng trong các luồng người dùng dưới hình thức đưa ra khoản đền bù bằng tiền hoặc các biện pháp khuyến khích khác có thể được quy đổi thành tiền đền bù (bao gồm thẻ quà tặng, phiếu giảm giá cho hàng hóa hoặc dịch vụ và tiền điện tử).
 • Quảng cáo có tặng thưởng chỉ có thể được phân phát sau khi người dùng đồng ý chọn xem quảng cáo có tặng thưởng. Ngoài ra, người dùng phải chọn xem từng quảng cáo có tặng thưởng và không được chọn tự động xem quảng cáo có tặng thưởng.
 • Phần thưởng không có sẵn: Nhà xuất bản đặt quảng cáo của Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng không được:
  • Đưa ra phần thưởng không sử dụng được, hoặc
  • Không giao được phần thưởng đến người dùng sau khi họ đã hoàn thành nhiệm vụ được yêu cầu.
 • Phần thưởng ngẫu nhiên: Nhà xuất bản đặt quảng cáo của Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng có thể đưa ra những phần thưởng ngẫu nhiên, miễn là xác suất của các phần thưởng khác nhau được tiết lộ cho người dùng.
 • Yêu cầu mô tả phần thưởng: Nhà xuất bản đặt quảng cáo của Google trong khoảng không quảng cáo có tặng thưởng phải tiết lộ rõ ràng và chính xác những điều sau:
  • Hành động bắt buộc (ví dụ: “Xem quảng cáo này để nhận 100 đồng tiền vàng” hoặc “Xem quảng cáo này để nhận Thanh kiếm đoạt mạng“);
   • Nhà xuất bản có thể dùng các biểu tượng để mô tả hành động bắt buộc, nhưng phải làm rõ rằng hành động này có liên quan đến quảng cáo, tốt nhất là bằng cách sử dụng từ “Quảng cáo” đi kèm biểu tượng.
  • Phần thưởng trong ứng dụng cho việc hoàn thành hành động (ví dụ: “Xem quảng cáo để nhận 100 đồng tiền vàng”). Lưu ý rằng phần thưởng phải dùng được trong ứng dụng đặt quảng cáo có tặng thưởng.
   • Nhà xuất bản có thể dùng biểu tượng để mô tả phần thưởng, miễn là các biểu tượng đó dễ hiểu đối với người dùng ứng dụng.

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan