Admob Policy: Cách ngăn chặn những hoạt động không hợp lệ

Mặc dù Google Policy quản lý chất lượng lưu lượng truy cập sử dụng cả phương pháp tự động và thủ công để lọc nhấp chuột không hợp lệ, Google cũng cần nhà xuất bản tuân thủ các chính sách của họ để giảm khả năng xảy ra hoạt động không hợp lệ.

Nguyên tắc chung là luôn nghĩ về người dùng của bạn trước tiên – đảm bảo quảng cáo của bạn không thu hút sự chú ý không tự nhiên, gây hiểu nhầm cho người dùng, khuyến khích nhấp chuột hoặc xuất hiện tại vị trí có thể dẫn đến nhấp chuột không hợp lệ. Nếu Google phát hiện thấy số lượng hoạt động không hợp lệ lớn trong (các) quảng cáo của bạn, bạn có thể có nguy cơ bị vô hiệu hóa tài khoản. Google cũng hoàn lại doanh thu được tạo từ nhấp chuột không hợp lệ cho các nhà quảng cáo bị ảnh hưởng. Để tìm hiểu thêm về điều này, hãy xem lại bài viết về “Thu nhập ước tính và thu nhập cuối cùng”.

Với tư cách là nhà xuất bản, bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc triển khai quảng cáo của mình tuân thủ chính sách chương trình AdSense của Google và bạn chưa thanh toán cho lưu lượng truy cập từ nguồn không đáng tin.

Để tìm hiểu thêm về các hệ thống của Google và quy trình ngăn chặn hoạt động không hợp lệ, hãy truy cập Trung tâm tài nguyên chất lượng lưu lượng truy cập quảng cáo.

Sau đây là một số mẹo bổ sung để trợ giúp thêm cho bạn nhằm ngăn chặn hoạt động không hợp lệ trên ứng dụng của mình:

Không nhấp vào quảng cáo của chính bạn, ngay cả khi bạn cho rằng làm như vậy sẽ không có vấn đề gì.

Nhà xuất bản không được nhấp vào quảng cáo của chính họ hoặc sử dụng bất kỳ biên pháp nào để làm tăng số lần hiển thị và/hoặc số lần nhấp một cách giả tạo, kể cả các phương pháp thủ công. Bạn không được phép thử nghiệm quảng cáo của chính mình bằng cách nhấp vào chúng. Vui lòng sử dụng quảng cáo thử nghiệm (có phiên bản cho Android, iOS) để tránh tạo các lần nhấp không hợp lệ.

Sử dụng quảng cáo thử nghiệm

Bạn không được phép nhấp vào quảng cáo trực tiếp trong ứng dụng của chính mình. Hãy sử dụng quảng cáo thử nghiệm (có phiên bản cho Android, iOS) để tránh tạo lần nhấp không hợp lệ. Bạn cần phải bật quảng cáo thử nghiệm trong quá trình phát triển để có thể nhấp vào quảng cáo đó mà không tính phí nhà quảng cáo của Google. 

Nếu bạn nhấp vào quá nhiều quảng cáo không ở chế độ thử nghiệm, hệ thống có thể gắn cờ tài khoản của bạn do hoạt động không hợp lệ.

Dưới đây là hai cách triển khai quảng cáo thử nghiệm:

  1. Sử dụng một trong các đơn vị quảng cáo mẫu của Google. Google cung cấp Mã đơn vị quảng cáo mẫu để thử nghiệm quảng cáo của bạn. 
  2. Sử dụng đơn vị quảng cáo của chính bạn và bật các thiết bị thử nghiệm. Bạn có thể định cấu hình thiết bị của mình làm thiết bị thử nghiệm và sử dụng Mã đơn vị quảng cáo của chính mình mà bạn đã tạo trong Giao diện người dùng AdMob.

Để triển khai quảng cáo thử nghiệm, hãy làm theo các hướng dẫn trên Google Developer cho AndroidiOS.

Hiểu lưu lượng truy cập quảng cáo và người dùng ứng dụng của bạn.

Tách báo cáo lưu lượng truy cập của bạn thành các phân đoạn có ý nghĩa bằng cách sử dụng bộ lọc ứng dụng, chẳng hạn như tên ứng dụng, đơn vị quảng cáo và quốc gia. Việc này sẽ giúp bạn đánh giá mức độ thay đổi đối với các nguồn lưu lượng truy cập hoặc việc triển khai có thể ảnh hưởng đến lưu lượng truy cập quảng cáo của bạn. Bạn có thể sử dụng Google Analytics để nhận thông tin chi tiết về các khách truy cập ứng dụng của mình và chú ý đến bất kỳ hành vi người dùng đáng ngờ nào. Một số câu hỏi để tự hỏi bản thân:

  • – Người dùng của tôi đến từ đâu?
  • – Họ đang tương tác với ứng dụng của tôi như thế nào?
  • – Họ xem ứng dụng của tôi trên màn hình nào?

Tìm hiểu thêm về cách bạn có thể sử dụng Google Analytics trong AdMob và cách triển khai SDK Google Analytics cho Android (có cả phiên bản cho iOS).

Tránh hợp tác với các bên không đáng tin / chất lượng thấp.

Khi nỗ lực tìm cách tăng lưu lượng truy cập cho ứng dụng, một số nhà xuất bản đã gặp phải vấn đề về hoạt động không hợp lệ do hợp tác với các mạng quảng cáo hoặc trang web quảng cáo ứng dụng chất lượng thấp.

Hiểu các định dạng quảng cáo và cách triển khai chúng

Bạn không được triển khai quảng cáo theo cách khuyến khích người dùng nhấp vào quảng cáo hoặc khiến người dùng vô tình nhấp vào quảng cáo.Để giúp ngăn chặn hoạt động không hợp lệ trên các ứng dụng của bạn, hãy đọc các bài viết sau của Google:

Để tìm hiểu thêm về những tin tức mới trong ngành mobile app, hãy theo dõi blog của Gamob để được cập nhật thường xuyên. 

GAMOB – BETTER OPTIMIZATION

Mobile App & Gaming Monetization Optimization

✅ Download Case Study tại: http://bit.ly/aso-case-study

❗️ Hỗ trợ tư vấn: bit.ly/gamob-tuvan

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan