Bảng xếp hạng ứng dụng trên App Store thị trường Mỹ (Tháng 2/2020)

Tháng 2 vừa qua có thể nói là ảm đạm so với nhiều người bởi vì tình hình hiện tại của dịch Corona trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, thị trường app cũng có nhiều biến động và thay đổi trong tháng vừa qua. Để tổng kết và khép lại tháng 2, chúng ta hay cùng nhau tham khảo thị bảng xếp hạng ứng dụng di động tại thị trường Mỹ để khảo sát tình hình hiện tại của 1 trong những nước mà chắc hẳn nhiều developers và publishers đang target cho ứng dụng của mình.

Top 5 FREE APP trên Apple App Store tháng 2/2020 tại Mỹ
Top 5 GROSSING APP trên Apple App Store tháng 2/2020 tại Mỹ
Top 5 FREE APP trên Google App Store tháng 2/2020 tại Mỹ
Top 5 GROSSING APP trên Google App Store háng 2/2020 tại Mỹ

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan