Cách Google ngăn chặn những hành vi không hợp lệ trên AdMob

Các nhà quảng cáo, đại lý và nhà xuất bản (bao gồm nhà phát triển ứng dụng và người tạo YouTube) đều dựa vào việc hiển thị quảng cáo để giúp họ tiếp cận khách hàng mới, phát triển doanh nghiệp và là nguồn kiếm sống chính của họ. Chính vì vậy, những hành vi không hợp lệ gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái sẽ được Google xử lý triệt để. Đó là lý do tại sao Google đã phát triển các quy trình chặt chẽ, đầu tư vào công nghệ và toàn bộ đội ngũ chuyên gia, để bảo vệ khách hàng của Google và loại bỏ hoạt động, hành vi gian lận quảng cáo không hợp lệ khỏi hệ thống. 

Chuyên gia của Google luôn luôn theo dõi cẩn thận các nhấp chuột và hiển thị trên quảng cáo để bảo vệ quyền lợi của user cũng như quyền lợi của nhà quảng cáo. Để thực hiện điều này, Google Policy sử dụng cả các hệ thống tự động lẫn sự xem xét của con người, phân tích tất cả các nhấp chuột và hiển thị quảng cáo để phát hiện bất kỳ hoạt động nhấp chuột không hợp lệ nào có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo.

Công nghệ độc quyền của Google phân tích các nhấp chuột và hiển thị để xác định xem chúng có thuộc kiểu sử dụng có thể làm tăng chi phí của nhà quảng cáo hoặc thu nhập của nhà xuất bản một cách giả tạo hay không. Hệ thống đó sử dụng các trình lọc tinh vi để phân biệt hoạt động được tạo thông qua việc sử dụng bình thường của người dùng và hoạt động có thể có nguy cơ gây rủi ro cho các nhà quảng cáo. Một số ví dụ về hoạt động này bao gồm các nhấp chuột hoặc hiển thị được tạo bởi người dùng không theo đúng quy tắc, các rô bốt và nguồn lưu lượng truy cập tự động cũng như các nhà xuất bản khuyến khích các nhấp chuột vào quảng cáo của họ. Hệ thống của Google cho phép đội ngũ Policy lọc ra hầu hết các nhấp chuột và hiển thị không hợp lệ và các nhà quảng cáo không bị tính phí cho hoạt động này.

Bên cạnh những hệ thống tự động, Google còn có một nhóm chuyên phát hiện hoạt động không hợp lệ bằng cách sử dụng một số công cụ chuyên biệt và rất nhiều kỹ thuật dựa trên kinh nghiệm rộng rãi trong việc theo dõi và giám sát hành vi người dùng và phân tích tình huống. Đội ngũ Policy liên tục nâng cấp các cơ chế dò tìm để chủ động đối phó với hoạt động không hợp lệ.

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan