Google Play & Admob: Policy Update – Tháng 11/2019

Trong tháng 11 vừa qua, Admob cũng như Google Play đã có một vài cải tiến và thay đổi trong chính sách dành cho Publisher và Quảng cáo. Dưới đây là bảng tổng hợp các cập nhật về chính sách của 2 chương trình trên của Google (Policy Update), bạn hãy cùng Gamob nghiên cứu và điều chỉnh lại sản phẩm của mình nếu có vấn đề gì nhé!

Admob

 • Chính sách Vị trí quảng cáo (Ad Placement): Quảng cáo trên các trang sau trang đăng nhập (Ads on pages behind a login)

  Vào tháng 12 năm 2019, chính sách của Chương trình Google AdSense cho Quảng cáo trên các trang sau trang đăng nhập sẽ được cập nhật để làm rõ cách chúng tôi (Admob) xử lý các yêu cầu kiếm tiền từ nội dung mà chúng tôi không thể đánh giá.

  Nhà xuất bản AdMob phải tuân thủ các chính sách của Chương trình AdSense, trừ khi được quy định khác.
 • Chính sách Google Publisher: Nội dung Nguy hiểm hoặc Mang tính xúc phạm (Dangerous or Derogatory content)

  Vào tháng 12 năm 2019, Chính sách nhà xuất bản của Google cho nội dung nguy hiểm hoặc Mang tính xúc phạm sẽ được cập nhật.

  Thay đổi này sẽ bao gồm nội dung được thực hiện bởi hoặc hỗ trợ các tổ chức buôn bán ma túy xuyên quốc gia.

Google Play

Các bản cập nhật khác nhau được nêu dưới đây:

 • Chúng tôi đã làm rõ chính sách Khiếu nại sai lệch (Misleading Claims) để nêu bật việc cấm mọi thông tin sai lệch hoặc lừa dối xung quanh các ứng dụng về dịch vụ y tế, sức khỏe và chính phủ.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Metadata để đảm bảo các nhà phát triển có thể tạo mô tả và tiêu đề tốt hơn nhằm thể hiện chính xác ứng dụng của họ.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Chứng nhận Mạng Quảng cáo (Ad Network Certification) để cung cấp thêm thông tin về các yêu cầu quảng cáo SDK.
 • Chúng tôi đã cập nhật chính sách Kiếm tiền và Quảng cáo (Monetization & Ads) trên các loại tiền ảo trong ứng dụng.
 • Chúng tôi đã cập nhật các chính sách Spam và Chức năng tối thiểu (Spam & Minimum Functionality) để đặt tiêu chuẩn chất lượng cao hơn cho các ứng dụng trên Google Play.

Tham khảo: Google Play & Admob Policies

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan