Những lỗi vi phạm chính sách của AdMob thường gặp (P.2)

Xem lại phần 1 tại đây!

Vi phạm các chính sách về nội dung

Khi kiếm tiền từ nội dung thông qua mã quảng cáo của Google, nhà phát triển bắt buộc phải tuân thủ các chính sách sau đây. Nội dung ở đây bao gồm tất cả nội dung xuất hiện trên trang hoặc ứng dụng của bạn – bao gồm cả quảng cáo và đường link liên kết khác đến các trang web hoặc ứng dụng khác. Nếu bạn không tuân thủ các chính sách này, Google có thể chặn không cho quảng cáo xuất hiện dựa trên nội dung của bạn hoặc tạm ngưng hay chấm dứt tài khoản của bạn.

Các chính sách dành cho nhà xuất bản của Google

Google giúp tạo điều kiện cho phép nhà xuất bản kiếm tiền từ nội dung của họ cũng như cho phép nhà quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng thông qua các sản phẩm và dịch vụ hữu ích và  phù hợp.

Các quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản sẽ xác định những nội dung bị hạn chế. Nội dung ở đây bao gồm mọi nội dung xuất hiện trên trang hoặc ứng dụng của bạn – bao gồm cả quảng cáo và đường dẫn liên kết khác đến các trang web hoặc ứng dụng khác. 

Lưu ý rằng quảng cáo Google Ads (trước đây là AdWords) sẽ không phân phát trên các nội dung có gắn nhãn những quy định hạn chế này. Do đó, mặc dù bạn có thể chọn kiếm tiền từ nội dung tuân theo các Quy định hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google này, nhưng nội dung như vậy sẽ có khả năng nhận được ít quảng cáo hơn nội dung không bị hạn chế khác.

Dưới đây là những nội dung hạn chế dành cho nhà xuất bản của Google:

Bài viết mới nhât

Bài viết liên quan